במת מספריים מיני JCPT 0607
גובה עבודה מירבי (מטרים)
5.6
כושר הרמה (ק"ג)
240
משקל עצמי (ק"ג)
880
לפרטי הדגם >
במת מספריים חשמלית PB 225-12ES
גובה עבודה (מטרים)
22.5
כושר הרמה (ק”ג)
450
מקור כוח
מצברים
משקל כולל (ק”ג)
10,300
לפרטי הדגם >
במת מספריים חשמלית GS 4047
גובה עבודה (מטרים)
13.93
כושר הרמה (ק”ג)
350
מקור כוח
מצברים
משקל כולל (ק”ג)
3,220
לפרטי הדגם >
במת מספריים חשמלית GS 3246
גובה עבודה (מטרים)
11.75
כושר הרמה (ק”ג)
318
מקור כוח
מצברים
משקל כולל (ק”ג)
2,800
לפרטי הדגם >
במת מספריים חשמלית GS 3232
גובה עבודה (מטרים)
11.75
כושר הרמה (ק”ג)
227
מקור כוח
מצברים
משקל כולל (ק”ג)
2,350
לפרטי הדגם >
במת מספריים חשמלית GS 2646
גובה עבודה (מטרים)
9.8
כושר הרמה (ק”ג)
454
מקור כוח
מצברים
משקל כולל (ק”ג)
2,450
לפרטי הדגם >
במת מספריים חשמלית GS 2632
גובה עבודה (מטרים)
9.92
כושר הרמה (ק”ג)
227
מקור כוח
מצברים
משקל כולל (ק”ג)
2,000
לפרטי הדגם >
במת מספריים חשמלית GS 2046
גובה עבודה (מטרים)
8.1
כושר הרמה (ק”ג)
544
מקור כוח
מצברים
משקל כולל (ק”ג)
2,000
לפרטי הדגם >
במת מספריים חשמלית GS 2032
גובה עבודה (מטרים)
8.1
כושר הרמה (ק”ג)
363
מקור כוח
מצברים
משקל כולל (ק”ג)
1,800
לפרטי הדגם >
במת מספריים חשמלית GS 1932
גובה עבודה (מטרים)
7.8
כושר הרמה (ק”ג)
227
מקור כוח
מצברים
משקל כולל (ק”ג)
1,500
לפרטי הדגם >