מאספת הזמנות – לשימוש במחסנים ובחנויות.

לאחסנה ושליפה של סחורות על גבי מדפים גבוהים בבטיחות ונוחות מירבית.

מתקן זה נדחף ידנית ובעל הרמה חשמלית. נוח ופשוט מאוד להפעלה.